22 lipca 2024
pilarka

W jaki sposób używać pilarki spalinowej, aby służyła jak najdłużej?

Należy wiedzieć, że najbardziej nowoczesne rozwiązania techniczne zastosowane na przykład w pilarkach firmy Stihl wymagają odpowiednich metod obsługi. Producent w instrukcjach użytkowania szczegółowo opisuje zasady postępowania. Niezależnie od modelu pilarki i jej zastosowania (pielęgnacja drzewostanów, wycinka drzew, ciesielka itd.) najistotniejsze wskazówki to:

a). okresowo, po zakończeniu prac, należy zlecić wykonanie przeglądu w punkcie dealerskim. Pilarki wyposażone w elektroniczne systemy sterowania umożliwiają stosunkowo szybkie sprawdzenie silnika.

b). bezpośrednio przed rozpoczęciem pracy trzeba sprawdzać stan ogólny maszyny. Ewentualne usterki powinny być usunięte. Co ważne: eksploatacja nie w pełni sprawnej maszyny spowoduje dodatkowe uszkodzenia i konieczność wykonania kosztownej naprawy.

c). stosować dobrej jakości mieszankę paliwową, pamiętając o jej okresie przydatności do użycia nie dłuższym niż 30 dni. Pamiętajmy o tym, że przeterminowana mieszanka może uszkodzić układ zasilania oraz silnik.

d). kontrolować i (w razie potrzeby) czyścić lub wymieniać filtr powietrza. W wielu pilarkach istnieje możliwość stosowania filtrów alternatywnych, zależnie od warunków panujących w miejscu pracy. Niebagatelne znaczenie ma położenie przełącznika sezonowego (zima-lato).

d). pracować prawidłowo smarowaną i naostrzoną piłą łańcuchową. Nawet krótkotrwała praca stępionym łańcuchem wpłynie nie tylko na elementy tnące, ale też na całą pilarkę.

e). po zakończeniu pracy należy oczyścić pilarkę, sprawdzić filtr powietrza, naostrzyć lub wymienić łańcuch, oczyścić prowadnicę, odstawić maszynę do przechowania w suchym (i co istotne) niedostępnym dla dzieci miejscu.

Trzeba podkreślić, że stosowanie wyżej wymienionych zasad zapewni długie życie maszynie i wpłynie na jej niezawodność.

Wstąp też na Poznan Info, żeby zobaczyć różne ciekawostki z nowych rozwiązań technologicznych.