14 czerwca 2024

Zawieranie umów outsourcingowych – obniżanie kosztów (na jaki model warto przejść)?

Warto zadać pytanie jakie są najczęstsze przyczyny zawierania umów outsourcingowych? Można powiedzieć śmiało, że obecnie najczęstszą przyczyną zawierania tego typu umów jest dążenie do redukowania kosztów. Należy wiedzieć, że outsourcing pozwala obniżać koszty na kilka sposobów.

Po pierwsze możemy zwyczajnie przejść z modelu kosztów stałych na model kosztów zmiennych. Czym różnią się te modele i czy możemy zyskać na zmianie? Warto wiedzieć, że w tym pierwszym modelu to my płacimy za nabywanie zasobów, posiadamy je i ponosimy koszty ich utrzymania bez względu na to, jak często i intensywnie korzystamy z zasobów. Można podać w tym miejscu taki praktyczny przykład: jeżeli jesteśmy właścicielami auta, to ponosimy związane z tym koszty stałe (na przykład naprawy, ubezpieczenie, opłaty parkingowe) bez względu na to, ile jeździmy, a inne koszty (na przykład zużycie paliwa) są wyższe albo niższe, zależnie od tego, jak dużo jeździmy. Natomiast musimy wiedzieć, że w modelu kosztów zmiennych nie ponosimy kosztów stałych utrzymania środka trwałego, a zamiast tego płacimy honorarium wyłącznie wtedy, kiedy dane aktywa są nam udostępniane (na przykład wypożyczamy auto). Warto przejść na ten model. Dlaczego? Dlatego, że przestawiając się z modelu kosztów stałych na model kosztów zmiennych, możemy zaoszczędzić, szczególnie wtedy, kiedy nie korzystamy z zasobów regularnie.

Warto też wiedzieć, że po drugie oszczędności mogą wynikać z przepisów podatkowych i umów handlowych zawieranych pomiędzy państwami – wiele państw rozwijających się przyciąga międzynarodowe i zagraniczne korporacje, zapewniając im ulgi podatkowe i inne korzyści.

I po trzecie, źródłem oszczędności może być sam dostawca. Prace nad nowym oprogramowaniem przede wszystkim zleca się firmom w tak zwanych krajach rozwijających się. Trzeba mieć świadomość, że płace i inne koszty są tam dość niskie w porównaniu z Europą Zachodnią czy Stanami Zjednoczonymi. Warto pamiętać o tym, że oszczędności mogą być tym bardziej znaczące, gdyż w większości projektów IT największe są koszty pracy.