22 lipca 2024

Co sprawia, że produkt staje się atrakcyjny dla konsumenta?

Co skłania konsumenta do zakupu produktu? Jak dany produkt wypada na tle reszty produktów z danej marki? Te i wiele innych pytań zapewne pojawia się w momencie wystawiania danego produktu na konkretny rynek. Na atrakcyjność produktu składa się tak wiele różnych czynników, że nie sposób przewidzieć je wszystkie. Szczególnie w sytuacji, gdy produkt podlega szerokorozumianej ocenie w różnorodnych, przygotowanych pod to kryteriach.

Oczekiwania i potrzeby klienta

W społeczeństwie funkcjonuje takie popularne powiedzenie – ile ludzi, tyle opinii – i można odnieść wrażenie, że to powiedzenie nigdy nie traci na znaczeniu i zawsze, w każdej kampanii reklamowej, w każdej premierze produktu niezależnie od dziedziny, w której oscyluje jest ono aktualne. Istnieją bowiem różne potrzeby, różne oczekiwania i różne perspektywy patrzenia na dany produkt. Dlatego nie warto zbyt wiele dyskutować tutaj o kwestiach gustu, bo jak dobrze wiadomo są one bardzo relatywne i mocno zależne od faktycznych upodobań konkretnych grup docelowych. Można jednak wymienić kilka uniwersalnych kategorii, które mogłyby nam pomóc w orientacyjnym przewidzeniu, czy produkt ma szansę zyskać na znaczeniu na rynku. Wśród tych kategorii jest oczywiście kwestia wydajności produktu – analiza dla jakiej konkretnej grupy ludzi dany produkt może okazać się użyteczny i dzięki temu zapewnić sobie wzrost popytu.

Estetyka produktu i marketing

Oprócz tego warto uwzględnić walory estetyczne – warto w tym celu przeprowadzić swego rodzaju rozeznanie wśród konsumentów – na przykład poprzez badanie ankietowe ukazujące, jak duże znaczenie dla potencjalnych odbiorców ma kwestia estetyki produktu – opakowanie, kolorystyka, forma ukazania itd. Ostatnią, ale zdecydowanie dość istotną kwestią jest cena produktu – to właśnie ona często jest głównym czynnikiem decydującym o zakupie produktu przez konsumenta.

Artykuł powstał we współpracy z portalem polemika.pl.